Konkurz na ředitele základní školy

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha-východ
popis pozice:

Město Říčany vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele 2. základní školy Bezručova Říčany, příspěvkové organizace
Lhůta pro podání přihlášek: 21. 1. 2019 do 17:00 hod.
Obálku označte nápisem Konkursní řízení – ředitel 2. základní školy Bezručova Říčany. Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na vývěskách a na www.ricany.cz.
Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení základní školy (zahrnout i vyhledávání a čerpání dotačních titulů) v max. rozsahu 5 stran A4.
Případné dotazy směřujte na vedoucího odboru školství a kultury Mgr. Petra Duška, tel. 323 618 213, e-mail: petr.dusek@ricany.cz

7. ledna 2019