Ochrana osobních údajů

1. Následující informace se Vás týkají, pokud jste subjektem osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů.

2. Wolters Kluwer je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů uživatelů na základě Zákona o ochraně osobních údajů.

3. Jako uživatel svojí registrací souhlasíte se zpracováním údajů uvedených v Registraci. Registrace i udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné.

4. Údaje Zaměstnavatelů obsahují pouze identifikační údaje organizace a e-mail a jsou užity Wolters Kluwer pro účely možnosti vystavení vlastních inzerátů, vyhledávání v databázi uchazečů a případně uzavření smlouvy s naší společností. Tyto údaje můžeme využít pro účely zasílání informací a obchodních sdělení týkajících se produktů Wolters Kluwer.

5. Údaje Uchazečů obsahují následující údaje: jméno, příjmení, pozice, dosažené vzdělání, e-mailová adresa, dosažené vzdělání, pozice*, úvazek* a okres pracovního uplatnění* (*nepovinné údaje). Tyto údaje slouží k registraci, která je dobrovolná a je základem pro možnost uchazeče představit se možným zaměstnavatelům. Na základě registrace může uchazeč doplnit další údaje (osobní životopis, fotografii), které pomáhají pro výběr vhodných kandidátů hledaných zaměstnavateli. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a je čistě na Vás - rozhodnutí uchazeče, jaké údaje o sobě chcete poskytnout. Již poskytnuté údaje můžete vždy upravit nebo smazat. Kontaktní údaje může využívat pro zasílání obchodních sdělení naší společnosti na základě Vašeho souhlasu.

6. K údajům Zaměstnavatelů a Uchazečů mohou mít přístup poskytovatelé hostingu této služby (společnost Roští.cz s.r.o.), správce systému a instituce poptávající zaměstnance (pouze přístup k údajům uchazečů). Wolters Kluwer údaje z osobních profilů Uchazečů neposkytuje žádným třetím osobám, které se nepodílí na zajištění fungování služby nebo nejsou zaměstnavateli hledajícími uchazeči.

7. Údaje Zaměstnavatelů a Uchazečů poskytnuté při úvodní registraci můžeme poskytnout našim dodavatelům, kteří se podílejí na našich marketingových aktivitách. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, vzdělání, pozice a okres. Tyto údaje ovšem neposkytujeme třetím stranám pro zasílání jejich nabídek.

8. Uchazeč i Zaměstnavatel mohou svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený ve smyslu výše uvedených odstavců kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou zaslat prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou na internetových stránkách naší společnosti www.wolterskluwer.cz v části Ochrana osobních údajů, kde lze najít také podrobné informace k ochraně osobních údajů v rámci Wolters Kluwer.

9. Osobní údaje Zaměstnavatele a Uchazečů budou Wolters Kluwer zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jak manuálně, tak automatickými prostředky.

10. Wolters Kluwer prostřednictvím www.edujob.cz využívá služby Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. A která slouží k analýze činnosti Uživatele na www.edujob.cz.

11. Osobní údaje Zaměstnavatele i Uchazečů budou Wolters Kluwer uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po zrušení Uživatelského účtu.

12. Jestliže požádáte naši společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů, sdělíme Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu.

13. Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost nebo náš zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete se nás obrátit s žádostí o vysvětlení, požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

14. Ochrana Vašich osobních údajů pro nás důležitá. Podrobné informace o Vašich právech, způsobu ochrany osobních údajů a Vašich právech a možnostech najdete vždy na našich internetových stránkách www.wolterskluwer.cz v části Ochrana osobních údajů spolu s našimi kontaktními údaji.