Konkurzy na ředitele škol

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

MČ Praha 4 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:

1. Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003
2. Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Lhůta pro doručení přihlášek je 25.10.2019 (včetně). Náležitosti přihlášek a další podrobnosti naleznete na www.praha4.cz. S případnými dotazy se obraťte na odbor školství, prevence a rodinnou politiku, tel.: 261 192 322, e-mail: gabriela.michalicova@praha4.cz.

10. září 2019