konkurz na ředitele/ku ZŠ Praha 13

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Městská část Praha 13 vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitelky/ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 s předpokládaným nástupem od 1. VII. 2023.
Škola má zaměření na angličtinu, španělštinu a němčinu, je moderní zavedenou školou sídlišťního typu. Dle svého školního vzdělávacího programu "Neučíme o jazyce, učíme jazyk“ klade důraz zejména na rozvoj komunikačních schopností a sociálních kompetencí žáků, stranou však nezůstává také celkový osobnostní rozvoj žáků a všestranná podpora rozvoje jejich schopností a dovedností.
Do čela školy hledáme týmového hráče s přirozenou autoritou, majícího koncepční myšlení a organizační schopnosti, dispozici vést a motivovat jak pedagogický sbor a ostatní zaměstnance, tak i žáky školy, být (spolu)tvůrcem a garantem příznivé atmostéry na škole, podporovat kvalitu v celém pedagog. procesu a dostát nárokům na vedení a rozvoj základní školy jako moderní vzdělávací instituce XXI. století.
Uchazečem/kou může být ten/ta, který/á splňuje požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a další předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy.
Blíže viz https://www.praha13.cz/file/k5v1/Inzerat-konkurz-ZS-Bronzova.pdf nebo https://skolyprahy13.cz/konkurz-zs-bronzova.
Přihlášky musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 13 nejpozději do Út 28. II. 2023 do 12:00 hodin.
Více informací poskytne pracovník odboru školství ÚMČ Praha 13 RNDr. Zd. KLÍMA (tel. 235 011 426; e-mail: klimaz@praha13.cz).

18. ledna 2023