Výběrové řízení na ředitele školy

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: nespecifikováno
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha-východ
popis pozice:

Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí,na základě usnesení č. 1. sněmu svazku ze dne 4. ledna 2023 vyhlašuje k o n k u r z na obsazení funkce ředitele školské právnické osoby: Svazková škola Panská pole, základní škola Předpokládaný nástup 1. dubna 2023. Podrobné informace jsou zveřejněny na Úředních deskách zřizovatelských obcí Přezletic, Podolanky a Jenštejna. Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 27. 2. 2023 do 16.00 hod v obálkách označených "KONKURZ – NEOTEVÍRAT" na adresu: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí Veleňská 48 250 73 Přezletice

https://prezletice.cz/school-documents/download?fileName=kv7f_Konkurz.pdf

25. ledna 2023