Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky právnické osoby Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace
Koho hledáme:
Pedagogického lídra/lídryni s jasnou vizí a koncepcí školy pro 21. století. Osobnost vytvářející otevřené a podnětné prostředí, ve kterém se učí děti s rovnými příležitostmi. Lídra/lídryni podporující pozitivní klima školy a pečující o kvalitu vztahů mezi všemi aktéry procesu vzdělávání.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb.:
- odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických pracovnících,
- délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),
- dobrý zdravotní stav,
- znalost českého jazyka.
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
- znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,
- základní ekonomické znalosti (zejména financování příspěvkové organizace)
- znalosti práce na PC,
- řídící a organizační schopnosti.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2024
Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 19. června 2024 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, o datu podání rozhoduje podací razítko.
Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ Nepomucká - NEOTVÍRAT“.
Kontakt: tel.: 257000460 – Mgr. Jana Korecká, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.korecka@praha5.cz
Další informace:
https://eud.praha5.cz/pub/deska/13000002/MC05AWO0A02N/MC050B5KE5TF%230/MC050B5KE5TF/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20konkurzn%C3%ADho%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20Z%C5%A0%20Nepomuck%C3%A1%20II.pdf

27. května 2024