Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: nespecifikováno
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: nespecifikováno
  • okres: Liberec
popis pozice:

Rada města Liberec, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace.

Informace o konkurzních řízeních jsou uvedeny na webu Statutárního města Liberec, v sekci úřední deska: https://www.liberec.cz/deska/

21. června 2024